Home
Đăng nhậpTài khoản thực

Agreement on the Storage of the Cardholder’s Credentials

 1. 1. This Agreement on the Storage of the Cardholder’s Credentials (hereinafter — the “Agreement”) is entered into between you (hereinafter also referred to as — the “Cardholder”) and brandmark ExpertOption (hereinafter — the “Merchant”).
 2. 2. By clicking the “Pay” button, you express full consent to this Agreement and authorize the Merchant and its payment service provider to store your name, surname, card expiry date and PAN number (hereinafter — the Credentials on File (COF)) and to initiate transactions on your behalf (hereinafter — Merchant-Initiated COF Transactions) and/or to process transactions initiated by you (hereinafter — Cardholder-Initiated COF Transactions), both by using the Credentials of File, as indicated below.
 3. 3. Disclosures of the Merchant:
  1. 3.1. Your Credentials will be used for: Cardholder-Initiated COF Transactions
  2. 3.2. Description of Services: Digital Options
 4. 4. The following details in relation to this Agreement shall be included in the transaction confirmation: card number, transaction amount, surcharges (if applicable), transaction currency, transaction date, authorisation code, the Merchant’s location.
 5. 5. You will be notified of any changes to the present Agreement 7 (seven) business days before such changes become effective in relation to scheduled (with fixed, regular intervals) Merchant-Initiated COF Transactions, and 2 (two) business days before such changes become effective in relation to Merchant-Initiated COF Transactions which are unscheduled or in relation to Cardholder-Initiated COF Transactions.
 6. 6. You agree to notify the Merchant of any changes in the Credentials on File at least 7 (seven) business days prior to the next Transaction date.
 7. 7. The Agreement shall enter into force after successful authorisation (or account verification) by your card issuer and receipt of your consent to this Agreement by the Merchant, and shall be valid until terminated by you or by the Merchant according to the Cancellation policy.
 8. 8. The Cancellation and refund policies of the Merchant are accessible following the link below: https://expertoption.com/company/policy/return-and-refund-policy.
 9. 9. In case of any inquiries related to this Agreement, please contact [email protected].
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và cư dân của Hoa Kỳ, Canada, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ, Israel, New Zealand, Úc, Bắc Triều Tiên, Puerto Rico, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Nga, Iran và Yemen.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods

Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2014–2021 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.