Home
Đăng nhậpTài khoản thực

Quy định

Ủy Ban Tài Chính

Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp và tự quản lý độc lập, chuyên về thị trường tài chính.

ExpertOption đã tham gia Ủy ban Tài chính với tư cách là Thành viên đã đăng ký trong cam kết của chúng tôi đối với các tiêu chuẩn cao về dịch vụ khách hàng và thông lệ kinh doanh.

Chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm giao dịch trực tuyến tốt nhất, đảm bảo thực hiện lệnh chính xác và giải quyết nhanh chóng và hiệu quả các mối quan tâm của khách hàng bởi một trung gian hòa giải độc lập.

Xem chứng chỉ

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ chính sách bảo hiểm của Quỹ bồi thường, cung cấp bảo hiểm lên tới €20 000 cho mỗi khách hàng nếu Thành viên từ chối tuân thủ phán quyết của Ủy ban tài chính. Để biết thêm thông tin nhấp vào đây

Ủy Ban Tài Chính cho Nhà Giao Dịch

Bảo vệ cho khách hàng của chúng tôi trong quá trình tranh chấp hoàn toàn miễn phí

Bồi thường lên tới €20 000 cho mỗi khách hàng với các tranh chấp được giải quyết

Tài liệu tham khảo và lời khuyên cho mọi trình độ

Quy trình giải quyết tranh chấp

1Gửi yêu cầu của bạn qua email tới [email protected] trong vòng 30 ngày kể từ khi tranh chấp phát sinh.
2Công ty sẽ xem xét trường hợp này trong vòng 5 ngày làm việc và phản hồi hướng giải quyết. Chi tiết bổ sung có thể được yêu cầu, điều này có thể kéo dài thời gian xem xét thêm 2 ngày làm việc kể từ ngày thông tin được yêu cầu được cung cấp.
3Nếu yêu cầu của bạn không được giải quyết hoặc bạn không đồng ý với giải pháp đó, bạn có quyền khiếu nại lên Ủy ban Tài chính mô tả tình huống bằng biểu mẫu này
The Financial Commission accepts appeals within 45 days following the date of the controversial situation and only after the trader has tried to resolve the issue with ExpertOption directly.
Đăng ký và bắt đầu giao dịch
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.