Home
Đăng nhậpTài khoản thực

Câu hỏi thường gặp

Is there a demo account?

We offer you to use a demo account with the balance of 10 000 virtual money in order to be able to evaluate the benefits of the trading platform.

How my profit is calculated?

Your profit from a trade can be up to 95% of the investment amount. Profit depends on current situation of the market.

What is the minimum amount that I can invest?

The minimum amount to invest in a single trade is $1.

What is a minimum deposit amount?

The minimum deposit amount is $10.

Are there any commissions upon making transactions with my trading account?

Our company does not take any commissions on your transactions. But such commissions can be taken by the payment systems or payment aggregator.

What is the minimum withdrawal amount?

Minimum withdrawal amount is 10 USD.

How much time does it take to withdraw funds?

Withdrawal requests are processed in 2 working days.

Do I need any documents to withdraw funds?

Company representative can ask you to send scanned documents, depending on the withdraw type. All the information will be sent to your e-mail.

How can I close my account?

In case you wish to stop using your account, please contact our Clients support department via email [email protected]
ExpertOption

Company doesn't provide services to citizens and residents of Australia, Canada, EU Member States, Iceland, Iran, Israel, Liechtenstein, New Zealand, North Korea, Norway, Puerto Rico, Russia, Singapore, Sudan, Switzerland, UK, USA, and Yemen

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.