Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Tweezers Strategy

Another strong reversal signal is a tweezers pattern. Tweezers are two candlesticks in reverse direction and having the same maximums or minimums: at descending tendency tweezers candlesticks have the same minimums and at ascending tendency they have the same maximums. Minimums and maximums of the tweezers can be the closing prices or candlestick shades. The candlesticks of formation can appear one by one or have the other candlesticks between them. This is a strong signal that can strengthen or be strengthened by the other candlestick formations.

A procedure after a signal appearance:

1) If you see the candlesticks with the same minimums or maximums on the chart be prepared for a reversal price movement;

2) After closing the candlestick having formed tweezers trade in the changed direction.

Buying a call after tweezers formation

Tweezers with bullish engulfing

As the tweezers formation gives a strong signal it is not necessary to wait for a confirmation especially if it forms at the levels of support or resistance. But if you are not sure as for a current market situation you can wait for a new candlestick and see its direction. A signal confirmation mostly helps you to save your profit.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.