Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Squat Candlestick Strategy

Squat candlesticks often show a tendency reversal. Usually they tell about uncertainty of a current market direction. The squat candlesticks mostly appear at the price levels. There can be one or some such candlesticks. If you see a candlestick with a small body and long shade you should be prepared for the current tendency reversal.

A procedure after a signal appearance:

1) If you see a squat candlestick has appeared be prepared to open a deal;

2) A squat candlestick is followed by a new reversal candlestick;

3) After closing a new candlestick open a deal in its direction.

Buying a call after a squat candlestick

If you see a tendency continuation after appearance of the squat candlestick you should consider the signal to be canceled. As in a case of engulfing pattern we should wait for closing a new candlestick following the squat candlestick to confirm a reversal.

Remember there can be some squat candlesticks in a raw and all of them will signalize about market uncertainty. You can study many squat candlestick patterns from the books on candlestick analysis.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.