Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Moving Average Strategy

We will discuss a use of moving averages in our trading. A price chart and moving average line give us two types of signals: a tendency reversal – when the price crosses the moving average level and a tendency continuation – when the price bounces off this level (an indicator is used as support and resistance levels depending on the price position). To receive these signals we need a moving average with a big period. It is necessary to understand that you should choose an individual period for each trading tool. Let us review how the moving average with period 30 works on USDCAD chart.

 

A procedure for moving average bounce trade:

1) Add simple moving average (SMA) with period 30;

Add an Indicator

Indicator Settings

2) Wait for a trading signal after the price has reached the MA line;

3) Trade online after a new candlestick has appeared and bounced off the indicator line.

Buying a call after bounce off a moving average

A procedure for moving average breakout trade:

1) Add simple moving average (SMA) with period 30;

Add an Indicator

Indicator Settings

2) Wait when a candlestick is closed outside the MA line;

3) Trade online in a breakout direction after a new candlestick has appeared and closed outside the moving average line.

Buying a put after a moving average breakout

The indicator is easy in use and all you need is to choose an individual period for the trading tool.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.