Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Engulfing Candlestick Strategy

This pattern signalizes about reversal of the price movement. We see this signal after a candlestick has appeared and its body is bigger than the previous reversal candlestick. This is an engulfing candlestick. When this signal appears we should be prepared and see where the next candlestick will move. If the candlestick has the same direction as an engulfing pattern you can open a deal after its closing.

 

A procedure after a signal appearance:

1) See a bigger candlestick in opposite direction to a previous candlestick;

2) Wait for appearance of a new candlestick confirming a direction;

3) Open a deal in the engulfing direction after closing a new candlestick.

Buying a put after a bearish engulfing pattern

The bigger engulfing candlestick is the stronger price movement will be after reversal. In this case if you have some profit you can risk and trade online after closing a strong engulfing candlestick. But remember you should always wait for confirmation of candlestick signals.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.