Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Bollinger Bands

The computer analysis is very convenient as you should not calculate any price formations manually and spend much time for the chart studying as a mathematical model of the indicator does all calculations. The use of indicators helps to take a quick decision to open or close a deal and escape of the statistical information processing. You just need to install the indicator onto the chart and remember its signals to start trading successfully and earning. The Bollinger band is the simplest indicator which let even fresh traders earn by online trading.

The Bollinger band is a chart indicator composed of a central line and two other lines lay on both sides of a price chart. Between these lines the price spends about 95% of its time. The upper and lower lines of the Bollinger band are the support and resistance lines for the price chart. The indicator is simple and based on the moving average principle. You can see the example as follows:

The indicator settings are as on the picture:

The red and violet lines are the resistance and support levels and the blue line is central. As you see there are some moments when the price crosses the upper and lower lines and this period takes only 5% of the prices movement. The band width equals to a root-mean-square deviation of the moving average for a specified period. Actually the price crosses the edges of the band due to the abnormal sharp deviation. And when such deviations happen the price will also tend to return inside the band. You can earn on such deviations if buy or sell depending what edge has been crossed.

Let us investigate the Bollinger band and its signals in detail. The Bollinger band width adjusts automatically to the market. When the band becomes narrow the price movement is weak and the market is undetermined. The undetermined market is characterized by narrow flat. The longer this period and the narrower neck are, the stronger price movement will be after that. Extension of the band tells that market becomes unstable and can start to move in any direction. And if the band begins to extend after narrowing you should prepare to receive a trading signal as the price will start moving. So what will be the signal to buy or sell? As we discussed before it is a sharp breakout of the Bollinger band:

As you can see on the picture the price sharply penetrated the upper line and was outside for a definite period and then suddenly returned to the central line.

So the indicator is simple in use but you need to wait for the trading signals. There is another opportunity to use the indicator signals on the wide flat.

As we discussed the edge lines are strong levels for the price chart. And we understand when the price reaches the edge line without any sharp movements it will try to return back to the central line. At this moment you can trade. But before you should receive a confirmation. Such confirmation will be the candlestick following the other one that reached the Bollinger band. If its direction is opposite you can open a deal toward to a central line. You can see an example of this signal on the picture:

As we see on the picture if the falling candlestick reaches the Bollinger lower band and the following candlestick moves upward we can buy calls. And if the growing candlestick reaches the Bollinger upper band and the following candlestick moves downward we can buy puts.

Whatever the situation in the market may be the Bollinger band indicator works and let us earn. When you become more experienced using this indicator you will interpret the trading signals easier and better.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.