Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Psychology of Traders

In financial markets, individuals, sellers, and buyers alike tend to align with common sentiments, like a crowd following a shared mindset. Joining a larger group can influence behavior, often due to the perceived pressure. As a trader, preserving your individuality allows you to discern changes in crowd sentiments, offering opportunities for profit. Understanding the psychology of the trading crowd unveils patterns, providing insights for successful trading.

First, to understand the motivators of the traders, we should study who they are. According to Wall Street slang, we can divide all traders into four groups:

Bulls are traders who bet on price increases, aiming to buy low and profit from upward movements. Like a bull charges from the bottom up, bullish traders drive the market upward, promoting price growth.

Bears are traders who profit by selling during price drops. Similar to a bear attacking from the top down, bearish traders work to push prices lower.

Pigs are traders driven by greed, risking substantial volumes. They often incur losses due to price shifts. These traders, seeking maximum profit, delay positions, making them vulnerable to both bullish and bearish market forces.

Sheep are the uncertain traders who follow the crowd taking the side of the bulls.

All these traders, known as market participants, influence prices with their transactions. Price direction is determined by the prevailing sentiment of either bulls or bears, who engage in intense competition.

The price is a psychological balance between buyers and sellers, influenced by their conflicting goals. The market's countless players watch, forming opinions, and making participants more adaptable. Each price level is an agreement, reflected in deals, shaping price charts and volumes. Traders, embodying diverse roles, turn the price into a kind of idol, rewarding correct forecasts and penalizing mistakes. This dynamic agreement continually evolves, ranging from calm changes to emotional price jumps. Seasoned traders enter during calm periods and capitalize when the market becomes volatile.

Technical analysis delves into crowd psychology, deciphering price movements. The goal is to identify the dominant trading group, placing bets on the stronger side for profit. In times of equilibrium, a cautious trader remains on the sidelines. Similar to a public opinion poll, technical analysis blends science (using statistical methods, indicators, and advisors) with art, interpreting and applying results.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Áo, Belarus, Bỉ, Bulgaria, Canada, Croatia, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Iran, Ireland, Israel, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Myanmar, Hà Lan, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Romania, Nga, Singapore, Slovakia, Slovenia, Nam Sudan, Tây Ban Nha, Sudan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine, Mỹ, Yemen.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2024 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.