Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Believing in “lucky streaks”

👤 Psychology of Trading: believing in "lucky streaks"

 

▪️ Many people attempt to identify patterns in randomness. The winning streak phenomenon is a trader's belief that he cannot lose dramatically after a series of winning trades. The trader does not recognize their trades as independent, preferring to believe that the "winning streak" will continue, however, it is important to understand that markets depend on many external factors, and not only on individual human abilities.

▪️ In 1985, famous behavioral scientists Thomas Gilovich, Robert Vallone and Amos Tversky published their study "the lucky streak in basketball." The study was intended to prove that the people are wrong, making the assumption that players have more chances of another successful hit in the basket after a series of successful hits. Scientists have claimed that people misinterpret randomness and therefore draw incorrect conclusions. As with the coin toss, people believe that the chances of tails increases after a toss lands as heads.

▪️ When trading, those who are under the influence of the hot streak fallacy "expect to be rewarded for trading decisions solely on the basis that their previous trades were successful. They believe that their chances of making a profit are higher. This can cause several other trading biases, including: confirmation bias (where the investor only believes information that confirms his point of view) and the illusion of control (where the person believes that he or she is in control of the situation and can even manage it). The more trades a trader has in his winning streak, the less likely he is to lose. But this is not the case, the streak must end somewhere, and if a trader does not take this into account, he risks losing his deposit in the trade. 

 

▪️ In financial markets, the psychological “streak of luck” phenomenon also occurs when traders try to delegate their investment decisions to professional fund managers who have had successful track records in the belief that they can continue to perform well.

 

▪️ Not every trade you make will be a winning one, no matter how well you have traded in the past. Analyze every trade, do not make hasty decisions and do not make logical conclusions based solely on successful past experiences. 

 

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.