Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Reversal Strategy

The main aspect of this strategy is that we open a deal after a price movement reversal. A trading signal will be a candlestick having reached the level and failed to be closed outside it. A candlestick can touch the level by its shade or body. Breaking a strength level by a candlestick shade and closing inside the level shows that the price is not able to break out it. A signal confirmation will be a new candlestick following it and moving in a reverse direction.

A procedure after a signal appearance:

1) A candlestick was not able to be closed outside the level and touched it by its shade or body;

2) Wait for a confirmation – when the second candlestick bounces off the level;

3) Trade online in the reverse direction.

Buying a put if the price bounces off a resistance level

Buying a call if the price bounces off a support level

Buying a call if the price bounces off an ascending trend line

Sell if the price bounces off an ascending channel line

Remember you can find many support and resistance levels on the chart but only the levels confirmed by the price will affect the price in future. To check a strength level is easy enough: you should review the price history and see how often the price stopped or reversed at this level. If the price “has not noticed” the level no need to consider it in your analysis.

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.