Home
Đăng nhậpTài khoản thực
Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay

Alligator Trading Strategy

Another indicator of our discussion is Alligator. This indicator is interesting because it shows a beginning of the trend movement. You cannot use it as a basic indicator because it gives trading signals quite rarely but its lines can be used as support and resistance. A creator of this indicator seemed to be romantic and described how it worked in the following way:

1) Alligator is sleeping – all lines are entwined and horizontally located. When Alligator is sleeping the market is under flat and the Alligator’s jar, teeth and lips are crossing each other. The longer Alligator sleeps the hungrier it gets. This is a rule of the technical analysis - the longer a sideways trend or price consolidation is the stronger price movement will be after.

2) Alligator awakes – the indicator lines begin to widen, Alligator is hungry and starts hunting for the price. When a distance between the lines becomes longer it means that Alligator opens its mouth. The direction where Alligator opens its mouth shows a trend direction.

3) Alligator is not hungry – the indicator lines move closer and its mouth is going to be shut. In such cases Alligator does not want to eat and is going to sleep and “digest” the price. Closing the Alligator’s mouth signalizes about the end of the current tendency. It is better to close all your deals and wait for the next Alligator’s hunting.

A signal of a stronger bearish tendency – Alligator’s mouth is opened

We see a signal to trade when the price chart breaks out the slowest indicator line or Alligator’s jar, a confirmation of the price direction is “closing the mouth”- the slowest line is crossed by both fast lines (lips and teeth).

A procedure after a signal appearance:

1) Add Alligator indicator to the chart;

Add an Indicator

Indicator Settings

2) Wait when the price chart has crossed the slowest indicator line – the jar (a red line on the picture);

3) After closing the mouth (a fast line of lips crosses a slow jar line) buy an option in the opposite direction from the jar line.

A signal about the end of bullish tendency– Alligator closes its mouth and you can buy a put

Advanced use of Alligator indicator

The Alligator lines can be used as support or resistance. If the price has reached the fast lips line (a violet line on the picture) it is a signal for bounce trading. We can accept this signal if the jar line has been broken out.

A procedure after a signal appearance:

1) If a candlestick closes at the Alligator’s lips line or outside we can wait for a signal appearance;

2) A signal will be a candlestick in opposite direction from the indicator lines, a strong signal will be if a candlestick is closed prior to the lips line;

3) We trade online in the bounce direction after a confirmation: the following candlestick closes in the same direction.

A signal to buy a call after the Alligator’s lips bounce

Bạn đã sẵn sàng để giao dịch?
Đăng ký ngay
ExpertOption

Công ty không cung cấp dịch vụ cho công dân và/hoặc cư dân của Úc, Belarus, Canada, các quốc gia thành viên EU, Iceland, Iran, Israel, Nhật Bản, Liechtenstein, New Zealand, Bắc Triều Tiên, Na Uy, Puerto Rico, Nga, Singapore, Thụy Sĩ, Anh, Ukraine và Mỹ.

Các đối tác
Chương trình Tiếp thị liên kết
Partners

Phương thức thanh toán

Payment and Withdrawal methods
Các lệnh được Trang web cung cấp có thể được xem như tập lệnh có mức độ rủi ro cao, và việc thực hiện chúng có thể gặp rủi ro. Trong trường hợp mua bán các công cụ tài chính được cung cấp bởi Trang web và Dịch vụ, bạn có thể gặp phải mất mát đáng kể các khoản đầu tư hoặc thậm chí mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình. Bạn được cấp các quyền giới hạn không dành riêng để sử dụng IP có trên trang này cho mục đích cá nhân, phi thương mại, và không chuyển giao được, chỉ liên quan tới các dịch vụ do trang cung cấp.
Vì EOLabs LLC không chịu sự giám sát của JFSA, nên không liên quan đến bất kỳ hành vi nào được coi là cung cấp các sản phẩm tài chính và chào mời các dịch vụ tài chính cho Nhật Bản và trang web này không nhằm vào cư dân tại Nhật Bản.
© 2014–2023 ExpertOption
ExpertOption. Mọi quyền được bảo lưu.